Eurotech Universities

Eurotech Universities

Eurotech Universities er en strategisk alliance mellem fire førende tekniske universiteter i Europa.

Formål 
EuroTech har som formål at samarbejde om at udvikle teknologiske løsninger til store samfundsmæssige udfordringer. Dette opnås ved at styrke samarbejdet om forskning, innovation og uddannelse inden for fagområder, hvor partnerne i fællesskab står særligt stærkt. 

Alliancen har ambition om at indtage en synlig rolle som talerør for stærke tekniske universiteter i Europa. Budskabet er de tekniske videnskabers vigtighed for udvikling, bæredygtighed og vækst. Eurotech Universities har til dette formål etableret et fælles kontor i Bruxelles.

Tiltag
EuroTech Universities har iværksat flere fælles forsknings- og uddannelsesprojekter.

Eksempelvis ”European Graduate School on Sustainable Energy Technology”, hvor der samarbejdes om Ph.d.-projekter, sommerskoler under temaet bæredygtig energi samt to fælles forskningsprojekter inden for Green Tech: Energy Efficient Buildings and Communities og Interface Science Photovoltaics.

Yderligere er der også oprettet en række fælles kandidatuddannelser mellem forskellige partnere i EuroTech Universities alliancen. Du kan læse mere om de fælles kandidatuddannelser i boksen til højre.

Læs mere om de forskellige projekter og uddannelser på EuroTech hjemmesiden.

Organisation
EuroTech Universities er etableret over en årrække, startende med Technische Universität München (TUM) og DTU i 2006. I 2008 tilsluttede Eindhoven University of Technology sig alliancen. Det nyeste medlem er Ecole Polytecnique Fédérale de Lausanne (EPFL), som kom ind i alliancen i maj 2011.

Den overordnede strategi for alliancen udstikkes ved de årlige rektormøder og varetages af Governing Board understøttet af Operations Board. 

Støtte til udarbejdelse af ansøgninger

Forskere fra de fire EuroTech universiteter kan søge om støtte til assistance i forbindelse med udarbejdelse af fælles ansøgninger til internationale fundingprogrammer, som for eksempel Horizon 2020. 

Læs mere på EuroTech Universities hjemmesiden