Nordic Five Tech

Nordic Five Tech

Nordic Five Tech er en strategisk alliance mellem de fem ledende tekniske universiteter i Norden; Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm, NTNU i Trondheim, Aalto Universitetet i Helsinki og DTU.

Formål
Nordic Five Techs formål er at skabe en fælles indgang for internationale studerende til ingeniørstudier i Norden.

Samtidig gør alliancen brug af de komplementære styrker mellem universiteterne, til at skabe synergi mellem uddannelse, forskning og innovation.Dette samspil mellem universiteterne skaber øget udbytte for forskere og  studerende på alliancens universiteter.

Alliancen tager udgangspunkt i konkrete samarbejdsprojekter. Heraf kan nævnes fælles kandidatuddannelser, Ph.d.- kurser og kvalitetssikring af uddannelser gennem peer-to-peer evalueringer. 

Læs mere om de konkrete samarbejdsprojekter på Nordic Five Techs hjemmeside.

Tiltag
Alliancen samarbejder om at skabe en ”extended campus”, hvor forskellige læringsaktiviteter for studerende udbydes på tværs af alliancens medlemsuniversiteter. Herunder indgår studenterkonkurrencer, intensive kurser på særligt forskningsudstyr og etablering af en fælles Ph.d.- kursusdatabase. 

Alliancen oprettet en række fælles kandidatuddannelser med støtte fra Nordisk Ministerråd. Du kan læse mere om uddannelserne i boksen til højre.

Studenterne deltager desuden aktivt i alliancen, gennem et fælles samarbejde mellem de 5 universiteters studenterforeninger.

Organisation
Alliancen blev etableret i 2006. Formandskabet skifter mellem medlemsuniversiteterne, og alliancen ledes gennem årlige rektormøder. N5T’s uddannelseskomité fungerer som styregruppe, understøttet af sekretariatet. 

Hertil kommer en række erfarings- og arbejdsgrupper, som kan være både permanente og ad hoc – alt efter formål og behov.