Naturlige mikroorganismer skal rense drikkevand for pesticider

torsdag 04 feb 16
|

Kontakt

Hans-Jørgen Albrechtsen
Professor
DTU Miljø
45 25 15 86

Kontakt

Erik Arvin
Professor Emeritus
DTU Miljø
40 62 81 53

Kontakt

Charlotte B. Corfitzen
Administrationschef
DTU Miljø
45 25 15 62

Vi har gennem de seneste år påvist, at en række pesticider kan nedbrydes af naturlige bakterier i vandværksfiltre. Det er i sig selv meget opmuntrende i forhold til at håndtere pesticidforureningen af grundvandet, udtaler Hans-Jørgen Albrechtsen, Professor v. DTU Miljø. Med dette projekt håber vi at bringe denne viden i arbejde og udvikle den til en egentlig teknologi baseret på molekylær bioteknologi.

Skjuler naturen et svar på de stigende samfundsmæssige udfordringer med øget forekomst af pesticider i drikkevand? Parterne i projektet Den Trojanske Hest ønsker at udnytte de "skjulte" evner til at nedbryde pesticider, som visse naturlige bakterier i bl.a. sandfiltre er i besiddelse af. Projektet forventes at danne fundament for udvikling af dansk banebrydende bioteknologi, som på verdensplan vil kunne skabe omsætning i milliardklassen.

Læs mere i pressemeddelelsen her!

Referencer:

Hedegaard, M. J., Arvin, E., Corfitzen, C. B., & Albrechtsen, H-J. (2014). Mecoprop (MCPP) removal in full-scale rapid sand filters at a groundwater-based waterworks. Science of the Total Environment, 499, p. 257-264. 10.1016/j.scitotenv.2014.08.052

Hedegaard, M. J., & Albrechtsen, H-J. (2014). Microbial pesticide removal in rapid sand filters for drinking water treatment – Potential and kinetics. Water Research, 48, p. 71-81. 10.1016/j.watres.2013.09.024

Ferguson, C., Corfitzen, C. B., Albrechtsen, H-J., & Arvin, E. (2009). Undersøgelse af pesticidfjernelsen i Kerteminde Vandværk med henblik på procesoptimering: Rapport udarbejdet for Fyn Amt. Kgs. Lyngby, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet.