Hospitaler

Teknologier vinder i stigende grad indpas i sundhedssektoren og deraf følger behovet for at skabe en tættere kobling mellem den tekniske forskning og sundhedsfaglige miljøer om forskning og udvikling.

Region Hovedstaden og DTU har derfor indgået en rammeaftale om etablering af delestillinger.

Aftalen giver mulighed for, at DTU-ansatte medarbejdere via en formel ansættelse kan tilknyttes relevante faglige forskningsmiljøer på regionens hospitaler mv. Tilsvarende kan Region Hovedstadens ansatte læger og ingeniører mv. via en formel ansættelse få tilknytning til DTU-institutter, der arbejder med sundhedsteknologiske og andre relevante forskningsområder.

Institutter og kliniske afdelinger, der ønsker at etablere en klinisk delestilling, skal udfylde dette etableringsskema (Word).

Beskrivelse af den nærmere proces og rammer for etablering af delestillinger (pdf).

Kontakt

Stine Kruse
Teamleder, Klynger/Netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 78 48

Kontakt