Koncept for myndighedsbetjening

Introduktion

Forskningsbaseret rådgivning er en af DTU’s kerneydelser. Forskningsbaseret rådgivning betegner alle de typer af opgaver, som DTU varetager for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom regioner og kommuner samt internationale institutioner. Forskningsbaseret rådgivning rummer også en række ydelser målrettet den private sektor, hvor forskningsbaseret beslutningsstøtte, viden om fremtidens teknologier og eksempelvis risikovurdering er efterspurgt.

Opgaverne omfatter rådgivning, risikovurderinger, beredskab, overvågning, kortlægning og udvikling. Et eksempel er den danske indsats for at bekæmpe salmonella i de danske fjerkræbesætninger. Her har et tæt samarbejde mellem DTU, myndigheder og fødevareerhvervet håndteret forekomsten af salmonella - og fremmet erhvervets eksportmuligheder betragteligt.

Kernen i forskningsbaseret rådgivning er at sikre myndigheder og den private sektor de fagligt mest robuste beslutningsgrundlag ved at trække på den nyeste viden fra forskningen. Dermed sikres, at de nyeste forskningsresultater bringes i anvendelse ved løsningen af de ofte komplicerede myndighedsopgaver.

Forskningsbaseret rådgivning kræver særlig infrastruktur og særlige faciliteter såsom forsøgsarealer, forskningsskib og beredskab til isolation af sygdomsramte husdyrbesætninger. DTU har en mangeartet forskningsinfrastruktur med hertil knyttede medarbejderkompetencer og et fleksibelt beredskab, der hurtigt kan tilpasses akutte og måske uventede behov som led i en krisehåndtering som for eksempel et udbrud af mund- og klovsyge.

DTU’s mål for forskningsbaseret rådgivning er, at universitetet skal levere forskningsbaseret rådgivning til danske myndigheder, som giver sikkerhed og tryghed for ydelsernes kvalitet og rettidighed, og som gør DTU til det danske samfunds foretrukne leverandør inden for sine faglige kompetenceområder.

I dag beskæftiger ca. 1/3 af DTU's omkring 5700 ansatte sig med forskningsbaseret rådgivning. Området har en omsætning på ca. 1 mia. kr. via finansiering fra ministerier og fra forskning/projekter finansieret af EU og andre internationale organisationer. 

Læs DTU's politik for myndighedsbetjening her.

På disse sider kan du finde cases og eksempler på, hvordan DTU samarbejder med stat, kommuner, regioner samt internationale organisationer og yderligere information om samarbejdsformer og DTU’s ekspertiseområder.

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27