Faglige områder

Faglige områder

Blandt DTU’s fagområder er det særligt inden for nedenstående områder, at DTU leverer forskningsbaseret rådgivning, overvågningsopgaver og beredskab. På institutoversigten kan man læse mere om de enkelte institutters faglige områder.

DTU leverer forskningsbaseret rådgivning, overvågningsopgaver og beredskab inden for:

Det faglige grundlag for rådgivningen er forskning inden for teknisk videnskab, naturvidenskab, life science, samfundsvidenskab og samspillet mellem disse.

DTU løser opgaver ud fra en helhedsbetragtning og kombinerer de relevante kompetencer på tværs af fagområderne. Herved opnås der synergi og kvalitet i ydelserne.

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27
Christine Rich
Teamleder, Forskningsbaseret Rådgivning.
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 73 65