Samarbejdsaftaler med DTU

På forskningsområdet har DTU stærke traditioner for samarbejde med omverdenen og ser det som en effektiv og nyttig måde at bygge bro mellem forskningen og den praktiske anvendelse af forskningens resultater.

Til brug for de samarbejder, DTU indgår i, har DTU udviklet en række aftaleskabeloner. Skabelonerne er vores udgangspunkt for forhandlinger mellem virksomheder og DTU. Universiteterne er underlagt nogle lovmæssige grundvilkår og rammer, når de indgår i samarbejder med private virksomheder. DTU’s skabeloner er udformet i henhold til disse love og regler.
PilSkematisk oversigt over DTU’s aftaleskabeloner (pdf).

Nedenfor finder du en kort introduktion til hver enkelt aftale samt link til selve aftalen.

Samarbejdsaftaler om samfinansieret forskning
DTU har tre skabeloner for samfinansieret forskning. Valg af skabelon afhænger bl.a. af hvor mange parter, der deltager i projekter, og om parterne forventer at generere IPR i projektet.
PilInformation om de tre skabeloner samt link til selve skabelonerne

Aftale om rekvireret forskning
Denne aftaletype anvendes, hvor en virksomhed ønsker at købe forskningsmæssige serviceydelser, eksempelvis målinger og tests, som er en naturlig udløber af DTU’s forskningsmæssige kerneområder. Virksomheden køber resultaterne af den rekvirerede forskning, der ofte sammenskrives i en rapport. I modsætning til forskningsprojekter betaler virksomheden de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger forbundet med serviceydelsen. DTU kan alene publicere resultaterne med virksomhedens samtykke.
PilSkabelon for aftale om rekvireret forskning (pdf).

Samarbejdsaftale om ph.d.-forløb

Denne aftaletype anvendes, hvor DTU samarbejder med en virksomhed om gennemførelse af et uddannelsesforløb for en ph.d.-studerende. DTU har tre skabeloner for aftaler om samarbejde om ph.d.-forløb. Valg af skabeloner afhænger af finansieringen af den ph.d.-studerende og ansættelsessted.
PilInformation om de tre skabeloner samt link til selve skabelonerne

Hemmeligholdelsesaftale

En hemmeligholdelsesaftale bør altid indgås, inden DTU og en virksomhed eller et andet universitet begynder at udveksle fortrolige oplysninger om et muligt fremtidigt samarbejde. Udvekslingen af fortrolige oplysninger kan eksempelvis angå et muligt fremtidigt forskningsprojekt eller overdragelse af en opfindelse, licensering af et patent eller software.  Fordelen ved at indgå af en hemmeligholdelsesaftale er, at den giver parterne mulighed for mere frit at drøfte detaljerne i det fremtidige samarbejde.
PilSkabelon til hemmeligholdelsesaftaler (pdf).

Material Transfer Agreement

Denne aftaletype anvendes, hvor en virksomhed eller et universitet ønsker at modtage biologisk materiale fra DTU til brug for ikke-kommerciel forskning og undervisning indenfor et nærmere afgrænset formål. Retten til materialet vedbliver at tilhøre DTU og materialet udleveres under fortrolighed men uden garantier. Formålet med at modtage materialet kan være en virksomheds ønske om at teste biologisk materiale i virksomhedens produkter med henblik på en senere licensering af materialet eller de bagvedliggende rettigheder.
PilSkabelon til "Material Transfer Agreement" (pdf).  

Samarbejdsaftaler

Kontakt

Line Hell Hansen
Chefkonsulent, Jura og kontrakter
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 11 23