Konkurrencedygtige plastemner

Konkurrencen inden for produktion af sprøjtestøbte emner er hård, og dette stadige pres vil fortsætte. Presset kommer fra flere sider. Det kan være lavtlønsområder, billige værktøjer, flerkavitetsværktøjer, optimeret emnedesign osv. Temadagen vil fokusere på forskellige, udvalgte områder, der sammen eller hver især bidrager til optimering af emneproduktionen.

Der kan bygges forskellige ”features” ind i designet, hvor metal og plast kombineres for at opnå specifikke krav, eller man kan optimere materialevalget, hvor der med fordel kan nedgraderes til et billigere materiale, som kan klare de stillede krav. En anden vej er at indbygge en højere kvalitet i form af overvågning af processen igennem 100% kontrol af emnekvaliteten. Dette forudsætter en fuldautomatisk kontrol for at sikre kosteffektivitet. Automatiseret håndtering af emner sikrer, at alle emner behandles ens, og at ydre påvirkninger reduceres til et minimum. Herved kan der spares operatørtid samt opretholdes en høj OEE.

Dagens program skal gerne inspirere til forskellige angrebsvinkler, hvormed man fortsat kan sikre en konkurrencedygtig produktion. 

Se hele programmet og information om tilmelding her 

Tidspunkt

tor 31 aug 17
9:00 - 16:30

Arrangør

DTU Mekanik

Kontaktperson

Hvor

Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 Odense