Henrik Sylvan

Henrik Sylvan

Centerleder

DTU MANAGEMENT ENGINEERING
DTU Management Engineering

Management Science
Transport DTU

Danmarks Tekniske Universitet

Produktionstorvet

Bygning 424, rum 218

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.

Kurser
DTU nyheder
Loading

DTU Nyheder

2018
08 JAN

Replik vedrørende Aalborg Universitetsrapport om Trafikale Effekter af busnær lokalisering i Hovedstads¬området 2017

Peter Hartoft-Nielsen (2017, (AAU-1) rejser i kapitel 7 på vegne af Aalborg Universitet Campus Køben­havns BY- og BANE-projekt en kritik af en tidligere DTU-rapport (Nielsen m.fl. 2016, DTU-1) og et internt DTU-arbejdsnotat til Movia (Andersen m.fl. 2017, DTU-2). Hartoft-Nielsen kritiserer DTU-rapporterne for ”metodiske problemer” og begrænsede...

2016
31 OKT

200 km/t via Femern Bælt

En af de største udbygninger af jernbanens infrastruktur vil i de kommende år ske i korridoren mellem København og Hamburg via Femern Bælt. RailTech DTU centerleder Henrik Sylvan kommenterer de tyske planer.

Transport og logistik
26 AUG

RailTech-centerleder: Nye DSB-tog er en milepæl i nyere dansk toghistorie

Centerleder på RailTech DTU, Henrik Sylvan, har i denne uge (uge 34) flere gange været anvendt som togekspert i mediernes præsentation af DSB's indkøb af nye eltog

04 FEB

RailTech DTU er på skinner

Det nyetablerede center for jernbaneteknologi Railtech DTU skal nu samle kompetencer inden for universitetet og samtidig koordinere med verden udenfor på alt, der har med jernbanedrift at gøre. Den danske banebranche bakker økonomisk op om det nye initiativ.

Transport og logistik