Asbjørn Emil Wilken Andreasen

Asbjørn Emil Wilken Andreasen

Biologoverassistent

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Monitering og Data

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 049

2800 Kgs. Lyngby

Personlig hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.