Yulong Song

Yulong Song

Gæste Ph.d.-studerende

DTU MEKANIK
Institut for Mekanisk Teknologi

Sektion for Termisk Energi

Danmarks Tekniske Universitet

Nils Koppels Allé

Bygning 403, rum 023

2800 Kgs. Lyngby

Mobil
Fax 45 25 19 61
E-mail yulsong@mek.dtu.dk
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.