Henrik Olesen

Henrik Olesen

Laborant

DTU NUTECH
Center for Nukleare Teknologier

Nutech Strålingsfysik
Nutech STR Luminescensfysik

Danmarks Tekniske Universitet

Frederiksborgvej 399

Bygning 201, rum S02

4000 Roskilde

Få tilsendt vCard på e-mail.