Hans-Jørgen Albrechtsen

Hans-Jørgen Albrechtsen

Professor

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 115, rum 124

Tlf.
Mobil
Fax 45 93 28 50
E-mail hana@env.dtu.dk
ORCID 0000-0003-3483-7709

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Drikkevandsforurening | Bakterier | Grundvandsforurening | Legionella | Legionærsyge | Patogener | Sprøjtemidler | Vandforsyning | Vandressourcer

Hans-Jørgen Albrechtsen, professor i Public Health Engineering ved DTU Miljø – Institut for Vand og Miljøteknologi. Han er cand. scient. i mikrobiel økologi fra Københavns Universitet i 1986, hvor han i 1991 tog en PhD-grad i grundvandsmikrobiologi. Han har været ansat på DTU siden 1999. Siden 1987 har forskningen været fokuseret på mikrobiologi i grundvand og drikkevand. Han har været arbejdet med mikrobielle processer ved grundvandforurening fra lossepladser, og miljøfremmede stoffers skæbne i grundvandsmiljøer, og har arbejdet specifik med pesticider siden 1996. Gennem de seneste år har forskningen i stigende grad haft fokus på sundhedsaspekter ved vækst og spredning af bakterier i varmtvands- og drikkevandssystemer, samspil mellem biofilm og materialer i drikkevandsforsyning, samt ved anvendelse af alternative vandressourcer.

Han har været leder for en række forskningsprojekter og leder pt. bl.a. et Strategisk Forskningsrådsprojektet SENSOWAQ om udvikling af sensorer til vandkvalitet. Han har desuden deltaget i en række internationale forskningsprojekter indenfor EU. Han deltager i komiteer og udvalg for bl.a. By- og landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen og DANVA.

Forskningen har resulteret i knap 200 internationale publikationer (57 i internationale ISI-tidsskrifter med peer review) og godt 125 danske publikationer. Han har undervist på en lang række kurser inden for sit fagområde og været vejleder for16 PhD-studerende og mere end 85 eksamensprojektstuderende.