Stig Irving Olsen

Stig Irving Olsen

Lektor

DTU MANAGEMENT ENGINEERING
DTU Management Engineering

Quantitative Sustainability Assessment

Danmarks Tekniske Universitet

Bygningstorvet

Bygning 115, rum 005

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord livscyklusvurdering | mikro/nanoteknologi | Bæredygtighed

Stig Irving Olsen’s forskningsområde omhandler miljøvurdering af produkter og systemer. Det vil for eksempel sige vurderinger af, hvordan et produkt påvirker miljøet i forhold blandt andet klimaændringer, giftvirkninger og sur regn gennem hele produktets livsforløb. Et produkts livsforløb begynder ved fremskaffelse af råmaterialer f.eks. ved minedrift og slutter når produktet er udtjent og havner på lossepladsen eller i et affaldsforbrændingsanlæg. Vurderinger af systemer foregår principielt lige sådan men i stedet for et produkt vurderes f.eks. forskellige affaldsbortskaffelsessystemer eller energiproduktionssystemer i forhold til hinanden.

Et særligt fokusområde har i de seneste år været miljøvurdering af mikro/nano produktion. Produkter, som fremstillles ved mikro og/eller nano produktion er specielle fordi de er så små og derfor knytter der sig ofte særlige problemstillinger til deres miljøpåvirkning, f.eks. brug af sjældne metaller eller særlige giftvirkninger af nanopartikler.