Poul Løgstrup Bjerg

Poul Løgstrup Bjerg

Professor, Bachelor studieleder

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 115, rum 152

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Forurenede grunde | Overfladevand og pesticider | Afværgeteknologier | Forurenet jord og grundvand | Sprøjtegifte | Oprensning | Risikovurdering | Chlorede opløsningsmidler

Poul L. Bjerg arbejder med risikovurdering af forurenede grunde og udvikling af bæredygtige metoder til oprensning af forurenet jord og grundvand. Han har i det seneste år også arbejdet med risikovurdering af overfladevand i forhold til punktkilder og diffuse kilder, samt helhedsorienteret management af vandressourcen. Han har ledet en lang række forsknings- og udviklingsprojekter inden for oprensning af forurenede grunde. Der har været særlig fokus på grundvandsforurening fra lossepladser, chlorerede opløsningsmidler og pesticider. Han er leder af forskningsprojektet Geocon (2014-) som er støttet med 15 millioner af Det Strategiske Forskningsråd. Poul L. Bjerg har en omfattende videnskabelig produktion og har publiceret mere end 100 artikler i velansete tidsskrifter. Han er civilingeniør (1987), PhD i miljøteknologi (1992) og fra 2002 professor i miljøgeokemi. Han har været redaktør for Journal of Contaminant Hydrology fra 2004 til 2008. Poul L. Bjerg er bachelor studieleder for bachelorprogrammet "Vand, bioressourcer og miljømanagement på DTU Miljø. Han har været leder af Water Resources Engineering sektionen. Han har tidligere været stedfortrædende institutleder (1998-2005).