Rune Korsholm Andersen

Rune Korsholm Andersen

Seniorforsker

DTU BYG
Institut for Byggeri og Anlæg

Danmarks Tekniske Universitet

Nils Koppels Allé

Bygning 402, rum 218

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
CV
Loading

Profil

Nøgleord spørgeskemaundersøgelser | simulering af bygninger | modellering af brugeradfærd | studier i klimakammer | indeklimamålinger i boliger, kontorer og børneinstitutioner | statistisk modellering | semistrukturerede interview

Min forskning fokuserer på forståelse, modellering og påvirkning af beboernes adfærd og effekterne på indeklima og energiforbrug i bygninger. Jeg bruger lang- og kortsigtede feltmålinger, spørgeskemaundersøgelser, semistrukturerede interviews, dynamiske bygningssimuleringer og klimakammerundersøgelser med forsøgspersoner kombineret med statistiske analyser og modellering for at opnå indsigt i forståelsen af de bagvedliggende årsager til de observerede adfærdsmønstre.

Min forskning er finansieret af ministerier, en privat forskningsfond, statslige finansierede forskningsprogrammer og Dansk energis forsknings- og udviklingsprogram