Finn Jørgensen

Finn Jørgensen

Forskningstekniker

DTU NUTECH
Center for Nukleare Teknologier

Nutech Strålingsfysik
Nutech STR Strålingsinstrumenter

Danmarks Tekniske Universitet

Frederiksborgvej 399

Bygning 201, rum S04

4000 Roskilde

Få tilsendt vCard på e-mail.