Nina Jensen

Nina Jensen

Laboratoriefuldmægtig

DTU NUTECH
Center for Nukleare Teknologier

Nutech Strålingsfysik
Nutech STR Dosimetri

Danmarks Tekniske Universitet

Frederiksborgvej 399

Bygning 201, rum S53

4000 Roskilde

Tlf.
Tlf.
Fax 46 77 49 59
E-mail ninj@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.