Anders Bergström

Anders Bergström

Postdoc

DTU BIOENGINEERING
Institut for Bioteknologi og Biomedicin

Disease Systems Immunology

Danmarks Tekniske Universitet

E-mail adbe@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
CV
Loading

Profil

Nøgleord Tarmens udvikling hos nyfødte | Statistik | Microarray | In situ hybridisering | Fedme-risikofaktorer | Tarmmikrobiologi | Bioinformatik | Kvantitativ PCR (qPCR) | Human patofysiologi | Neurobiologi

Jeg har været ansat som post.doc forsker i Tarmøkologi-gruppen i DTU Fødevareinstituttets Afdeling for Mikrobiologi siden september 2008.

I november 2010 modtog jeg 2 ½ års støtte fra Det Fri Forskningsråd/Teknologi og Produktion til post doc-projektet "En ny tilgang til studiet af tarmens mikrobielle økosystem og dets formodede rolle i udviklingen af fedme". Hovedfokus vil være at udvikle og anvende et qPCR low density array med henblik på at kvantificere de mest relevante og interessante bakterier i menneskets tarm. Især vil dette array bruges til at analysere fæcesprøver fra en stor kohorte-undersøgelse af mere end 300 små børn udført på KU-Life. Desuden vil dette array blive brugt til at søge efter sammenhænge mellem tarmens mikrobiota og fedmeudvikling tidligt i livet ved multivariate statistiske metoder. Jeg er meget interesseret i den bioinformatiske tilgang til forskningsfeltet, og finder det fascinerende at søge efter mønstre i store biologiske data.

I gruppen fungerer jeg som specialist i genekspressions-kvantificering (qPCR) og efterfølgende dataanalyse og statistik. I den forbindelse har jeg fungeret som supervisor for gruppens øvrige forskere incl. post.docs, PhD-studerende, specialstuderende samt laboranter. Ydermere har jeg brugt disse ekspertiser på flere igangværende projekter i gruppen, herunder PREGI (korrelationen mellem forskellige prebiotiske kandidater og microbiotal sammensætning) og Nutrigenomics (virkninger af forskellig bakteriel kolonisering på microbiotal sammensætning) projekterne, og har således deltaget i færdiggørelsen af flere papers til submission og  publikation. Endelig har jeg udført ad hoc rådgivning, hvor nødvendigt.

Jeg har tidligere gennemført og udgivet en PhD i neurobiologi ved Psykiatrisk Universitetshospital i Århus, hvor jeg desuden fik indsigt i microarray-analyse med efterfølgende bioinformatisk databehandling.