Morten Bache

Morten Bache

Lektor

DTU FOTONIK
Institut for Fotonik

Metamaterials
Ultrafast Infrared and Terahertz Science

Danmarks Tekniske Universitet

Ørsteds Plads

Bygning 343, rum 012

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Mobil
Fax 45 93 65 81
E-mail moba@fotonik.dtu.dk
ORCID 0000-0002-9407-9236
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Lektor i Ulineær Optik og Biofotonik sektionen, DTU Fotonik, og team leader for Ultrahurtig Ulineær Optik delen.
Min forskning har rod i komplekse systemer, ikke-lineær dynamik og hvordan man matematisk og numerisk modellerer sådanne fænomener. Jeg er specialist i ikke-lineær optik, især i:
-rumtidsdynamik, selvorganisering af lys (mønsterdannelse), optiske solitoner (dvs. bølger der eksisterer som en balance mellem spredende og samlende kræfter) både i tid og rum, og kavitetssolitoner
-kvantestøj i optik, rumlige og tidslige kvantekorrelationer i ikke-lineære optiske processer, beskrivelsen af kvantestøj vha. computersimuleringer
-frekvenskonvertering af laserlys, parametriske processer, anden-harmonisk generering
-fotoniske krystalfibre, fiberoptik
-femtosekundpulsers udbredelse i dispersive og ikke-lineære materialer, puls-komprimering af femtosekundpulser (specielt vha. soliton-vekselvirkning)
-parallelprogrammering på computerclusters, videnskabelige computerberegninger, modellering af ultra-korte femtosekundpulser

Kort CV komplet publikationsliste
Ultrafast Nonlinear Optics gruppeFemto-VINIR projekt
Researcher ID Google stats