Henrik Aanæs

Henrik Aanæs

Lektor

DTU COMPUTE
Institut for Matematik og Computer Science

Danmarks Tekniske Universitet

Richard Petersens Plads

Bygning 321, rum 213

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Kurser
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Henrik Aanæs arbejder med billede analyse og computer vision i særdeleshed. Dette går, lidt forenklet, ud på automatisk at beregne hvad der ’er’ i et eller flere billeder. Henriks Aanæs nuværende forskning går bl.a. ud på at estimere 3D modeller af rigtige objekter ud fra billeder der af. Således kunne man for eksempel tænke sig at man to en del billeder af ens hus, og så fik man automatisk en 3D model som kunne bruges i en virtuel by eller lignende. Et problem der relaterer sig stærkt her til, og som også har Henriks forskningsmæssige bevågenhed, er objekt klassifikation og genkendelse. Dette kan bl.a. bruges til, ud fra et givent billede, at finde et lignede i en billede-database. Slutteligt har Henrik Aanæs også beskæftiget sig in del med statistisk estimation i billede analyse. Dette har bl.a. givet sig udslag i nye metoder så vi kan få mere ud af satellit billeder. Henrik Aanæs er for nuværende lektor i computer vison og ved Informatik og Matematisk Modellering (IMM). Han fik tildelt Ph.D. graden i 2003 fra DTU hvorfra han også fik kandidat graden i år 2000. Henrik er gift og har to børn.