Stig Høgh

Stig Høgh

Lektor

DTU COMPUTE
Institut for Matematik og Computer Science

Danmarks Tekniske Universitet

Asmussens Allé

Bygning 303B, rum 048

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 25 53 00
E-mail shog@dtu.dk
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Kurser
CV
Loading

Profil

Stig Høgh Stig Høgh beskæftiger sig med praktisk anvendelse af IT systemer. Dette foregår i samarbejde med et stort antal dansk virksomheder specielt i forbindelse med studerendes eksamensprojekter og industripraktik. Han er koordinator for afvikling af praktik for IT-diplomstudiet på DTU. Dette giver en bred berøringsflade til dansk industri med stor indsigt i de kvalifikationer industrien forventer og efterspørger hos fremtidens ingeniørkandidater. Stig Høgh varetager undervisning indenfor software teknologi på IT-diplomuddannelsen, såvel i starten, som i slutningen af studiet. Stig Høgh er i lektor ved sektionen Computer Science and Engineering (CSE) ved Informatik og Matematisk Modellering (IMM). Han er uddannet akademiingeniør fra 1978 og har været beskæftiget ved Brüel & Kjærs udviklingsafdeling fra 1978 til 1986. Han blev lektor i 1986 og har modtaget Radio Parts- Prisen i 1994. Stig Høgh har ansvaret for vedligeholdelse af væsentlige dele af DTU’s windowsbaserede edb-systemer. Han står her i spidsen for udvikling af systemer til automatiseret vedligeholdelse af windows arbejdspladser på DTU. Der er her fokus på et meget højt sikkerhedsniveau samt udnyttelse af de stordriftsfordele en gennemført standardisering giver.