Erik Falck Jørgensen

Erik Falck Jørgensen

Ph.d.-studerende

DTU BYG
Institut for Byggeri og Anlæg

Danmarks Tekniske Universitet

Brovej

Bygning 118, rum 255

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Projekter
Aktiviteter
Kurser
CV
Loading

Profil

Nøgleord Informations og Kommunikations Teknologi (IKT) | AutoCAD | Science and Technology Studies (STS) | Virtual Design and Construction (VDC) | 3D | Process Development and Management (PDM) | Bygnings Informations Modellering (BIM) | Bygningsdesign | Computer Aided Design (CAD) | Interoperabilitet | Visual Programming Language (VPL) | Computational Design | Construction Management | Computational Engineering | Revit | Dynamo

Erik har siden starten af 1990erne ageret inden for rådgivning i byggeriet på forskellige niveauer, og har alle år fokuseret på de processer som indgår i at skabe et bygværk, det være sig fra designfaserne over projekteringsfaserne til udførelse og drift.

 

Erik har i mange år været frontløber på det digitale teknologiske område og har deltaget startende med Computer Aided Design (CAD) 2D æraen, over ren geometrisk 3D æra, til æraen med Bygnings Informations Modellering (BIM). Han har derigennem et bredt kendskab til teknologier der hæfter sig på de processer hvori digitale værktøjer bruges. Hans fokus er nu på Virtual Design and Construction (VDC), hvor metoder, digital infrastruktur og social adfærd er centrale områder.

 

Erik har udover at agere professionelt i byggeriet, også været teknologiformidler bredt forankret i uddannelsessektoren, både på diverse undervisningsinstitutioner i akademisk kontekst, i faglig regi og i almindelig kursusvirksomhed.

 

For yderligere informationer, se venligst LinkedIn