DTU Adgangskursus

Tag hele pakken, eller supplér med et enkelt fag. På DTU adgangskursus har alle, der ønsker at blive optaget på en ingeniøruddannelse, mulighed for at opnå de rette kvalifikationer.

Et-års eller halvandet-års adgangskursus
– en kort og målrettet vej til ingeniørstudiet

Kurset er for alle, der gerne vil være ingeniører, men har valgt en anden vej end via gymnasiet. For at kunne starte på adgangskursus kræves det, at du som minimum har bestået folkeskolens afgangsprøve samt folkeskolens udvidede afgangsprøve i matematik og fysik/kemi. Desuden kræves mindst to års erhvervserfaring eller tilsvarende. Undervisningen foregår som klasseundervisning og er skemalagt med 38 lektioner pr. uge. DTU Adgangskursus omfatter matematik, fysik og kemi samt dansk og engelsk. Kurset tager et eller halvandet år afhængigt af tidligere skolegang.

6 måneders supplering – bliv enkeltfagskursist

Er du f.eks. STX’er, HF’er, HTX’er eller HHX’er, og mangler du bestemte fag, har du ikke de krævede niveauer, eller skal du forbedre en karakter i et fag for at kunne starte på en ingeniøruddannelse, kan du blive enkeltfagskursist. Du kan på den måde supplere op med et eller flere fag, indtil du opfylder adgangsbetingelserne til ingeniørstudiet.  

Aftenkursus – supplering over 6 måneder

Vi tilbyder aftenkursus for dig, der har et arbejde i dagtimerne, men skal forbedre niveau eller karakter. Se yderligere information på www.adgangskursus.dtu.dk.

Flexundervisning – supplering over 6 måneder

Flexundervisning er for dig, der ikke har mulighed for at møde til dag- eller aftenundervisning. For at deltage kræver det, at du har en PC med internetadgang. Se yderligere information på www.adgangskursus.dtu.dk

Turbokurser – korte koncentrerede forløb

Turbokurser er koncentrerede forløb for dig, der mangler et enkelt fag for at kunne starte på ingeniørstudiet. Vi tilbyder turbokurser i matematik, fysik og kemi løbende i forårs- og efterårssemestret samt som sommerkurser. Starttidspunkter for turbokurserne kan du se på www.adgangskursus.dtu.dk

Start i januar eller august

DTU Adgangskursus starter 2 gange om året: Omkring 15. august og omkring 15. januar. Det gælder både for det fulde adgangskursus og enkeltfagssuppleringsforløbene.

Studiestøtte – SU

Som studerende på DTU Adgangskurser er du SU-berettiget i kategorien ”ungdomsuddannelse” efter gældende regler. Det betyder, at dit forbrug af SU på DTU Adgangskursus ikke har indflydelse på dine SU-muligheder på det videregående ingeniørstudium.

DTU Adgangskursus
Akademivej Bygn. 450, 2800 Lyngby
Studiekontor: 4525 7062, adk@adk.dtu.dk
Studievejledning: 4525 5690,
studvejl@adk.dtu.dk

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup
Studiekontor: 3588 5500, adkballerup@adk.dtu.dk
Studievejledning: 4525 5690, studvejl@adk.dtu.dk

Gå til tilmelding