Optagelse på bachelor- og diplomingeniøruddannelsen

Her får du et overblik over de oplysninger, der er relevante for dig, hvis du overvejer at søge ind på en 3-årig bachelor- eller 3½-årig diplomingeniøruddannelse på DTU.

Ansøgningsfrister

Vær opmærksom på fristerne for optagelse i kvote 1 og kvote 2, ansøgning om dispensation for adgangskrav og eftersendelse af bilag til ansøgningen.

Søger du optagelse med studiestart i september, gælder følgende ansøgningsfrister: 

  • Kvote 2: 15. marts kl. 12 
  • Genoptagelse, retningsskifte og studieskifte: 1. maj
    Læs mere om reglerne for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte
  • Kvote 1: 5. juli kl. 12 

Læs mere om ansøgningsfrister for sommeroptagelsen

Enkelte diplomingeniørretninger har også studiestart i februar. Søger du optagelse med studiestart i februar, gælder følgende ansøgningsfrister: 

  • Kvote 2: 15. oktober kl. 12 
  • Genoptagelse, retningsskifte og studieskifte: 1. november
    Læs mere om reglerne for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte
  • Kvote 1: 1. december kl. 12

Hvis du vil søge ind på en diplomingeniøruddannelse med vinterstudiestart, skal du være opmærksom på særlige ansøgningsprocedurer. 

Læs mere om vinteroptag

Adgangskrav

For at blive optaget på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse på DTU, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde de specifikke adgangskrav.

Se adgangskrav for at søge ind på en uddannelse

Sådan søger du

Når du søger ind på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse med studiestart i september, søger du via www.optagelse.dk. Vi har beskrevet ansøgningsproceduren, dokumentation for suppleringsfag, standby-plads, justering af eksamensgennemsnit og bonus A.

Se, hvordan du søger

Skal jeg søge optagelse i kvote 1 eller kvote 2?

I kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I kvote 2vurderer vi din ansøgning på baggrund af blandt andet erhvervserfaring og uddannelsesaktiviteter udover din adgangsgivende uddannelse.  Når du søger optagelse via kvote 2, vil du automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende eksamen. Derfor skal du kun søge én gang, hvis du vil søge i begge kvoter. 

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, har du mulighed for at søge 
dispensation fra adgangskravet, når du søger optagelse i kvote 2, men du skal stadig opfylde de specifikke adgangskrav.
 

Optagelse i kvote 2

Når du søger om at blive optaget på DTU gennem kvote 2, skal du vedlægge en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema. Vi har beskrevet DTU’s overordnede retningslinjer for den motiverede ansøgning og optagelse i kvote 2.

Se, hvordan du søger ind på kvote 2

Kvotefastsættelse for DTU’s bacheloruddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser fastsætter fordelingen af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2 på DTU’s bacheloruddannelser.

Se fordelingen af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2

Specialpædagogisk støtte (SPS)

For nogle studerende kan der være særlige forhold, som vanskeliggør dét at studere. På DTU har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS), der kan hjælpe dig med at komme igennem dit studium.

Læs om reglerne for SPS og hvordan du søger

 

Studievejledningen

NB! Studievejledningen har lukket i uge 5 på grund af vinterferie

Lyngby Campus
Bygning 101A
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby
Personlig henvendelse mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 11-14

Ballerup Campus
Lokale D 1.01
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Personlig henvendelse mandag og onsdag kl. 11-14

Tlf. 45 25 11 99
Telefonisk henvendelse mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-11

Mail: studvejl@adm.dtu.dk

Bemærk: Studievejledningen holder lukket på helligdage, i forbindelse med sommer-, efterårs-, jule- og påskeferien og 5. juni.

Følg os på

Facebook Instagram Twitter