Specifikke adgangskrav til DTU's bachelor- og diplomingeniøruddannelser

Ud over at have en adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav, der er til DTU’s uddannelser.

Du kan få et overblik over adgangskravene til DTU’s civilingeniøruddannelser og diplomingeniøruddannelser på de nedenstående sider. Alle de fag, som er listet som specifikke adgangskrav, skal du som minimum have bestået. Det betyder, at du i hvert fald skal have fået karakteren 2 efter 7-trinsskalaen eller karakteren 6 efter 13-skalaen i de pågældende fag.

De specifikke adgangskrav er minimumskrav. Det betyder, at du som minimum skal have bestået fagene på det niveau, der er angivet, for at kunne blive optaget på de enkelte bachelorlinjer.

Engelsk sprogkrav

Alle bachelor- og diplomingeniøruddannelserne på DTU kræver kvalifikationer svarende til et gymnasialt engelsk B-niveau bortset fra diplomingeniør uddannelsen i Eksport og teknologi, hvor kravet er engelsk A.

Engelsk B og engelsk A er opfyldt, hvis du har bestået faget gennem din danske gymnasiale eksamen. Har du ikke det, kan engelskkravet bestås gennem en af nedenstående engelsk tests.

 

Bemærk i øvrigt at alle ansøgere, der søger om optagelse på en engelsksproget bacheloruddannelse og har et udenlandsk adgangsgrundlag, skal dokumentere, at de opfylder kravet om engelsk A/B med en af følgende tests:


Kravet om engelsk på A- og B-niveau kan erstattes af følgende tests: 

 • TOEFL
  Engelsk B – Testresultat på minimum 560 (paper-based*) eller 88 (internet-based)
  Engelsk A – Testresultat på minimum 600 (paper-based) eller 100 (internet-based)
 • IELTS Academic:
  Engelsk B – Testresultat på minimum 6.5 point
  Engelsk A – Testresultat på minimum 7.0 point
 • Pearson:
  Engelsk B – Testresultat på minimum 59 point
 • Cambridge Advanced English / Cambridge English Proficiency - Testresultat på minimum 180 point

* Vær opmærksom på ,at vi ikke accepterer den nye TOEFL paper-based test, der tages i brug fra oktober 2017.

Resultatet fra din engelsktest må ikke være ældre end to år den 5. juli.

 

Følgende er undtaget fra at indsende en af ovenstående tests:

 • ”Native speakers” med engelsksproget adgangsgivende eksamen (herunder ansøgere med adgangsgivende eksamen fra USA, Canada, Australien, New Zealand samt Storbritannien). Ansøgere med adgangsgivende eksamen fra alle øvrige lande (herunder afrikanske og asiatiske lande, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog) skal aflevere en engelsktest.
 • Ansøgere som har en nordisk/Duborg/International Baccalaureate (fra IB diploma programmet)/European Baccalaureate (fra ”ScholaEuropaea”) adgangsgivende eksamen (med engelskniveau, der ifølge Styrelsen for International Uddannelse (www.ufm.dk) svarer til A/B niveau i Danmark)
 • Ansøgere som har en bachelor- eller master-uddannelse fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien, Skotland eller Irland, hvor undervisningen er foregået på engelsk. Ansøgeren skal dokumentere at undervisningen er foregået på engelsk.

Hvornår er et fag bestået?

Et fag er bestået, hvis gennemsnittet af alle karakterer i det pågældende fag er minimum 2. Alle karakterer i et fag behøver altså ikke at være bestået, så længe faget samlet set er bestået.

Sådan her regner du ud, om et fag er bestået:

 1. Læg alle de karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis i det pågældende fag sammen.
 2. Summen dividerer du nu med antallet af karakterer, du har fået i faget.
 3. Hvis resultatet er 2 eller derover, har du bestået faget. Bemærk, du kan ikke runde op.

Eks. på bestået fag:

Årskarakter (mundtlig): 02
Årskarakter (skriftlig): 10
Eksamenskarakter (mundtlig): 00

Summen af samtlige karakterer for faget 10+2+0 = 12
Gennemsnit: 12:3 = 4 (faget er bestået)

Du skal være opmærksom på, at kravet ikke kan opfyldes ved oprunding.

 

Er du dumpet et fag på et højere niveau end det krævede, kan du få rektor på den uddannelsesinstitution, hvor du er student fra, til at udstede en attestation på, at du har bestået det forudgående niveau, hvis en bedømmelse af det forudgående niveau ikke fremgår af eksamensbeviset. Hvis ikke der foreligger en attestation/bekræftelse, eller det ikke fremgår af dit eksamensbevis, at du har bestået B-niveauet/C-niveauet i det fag, du er dumpet på A-niveau/B-niveau, vil det pågældende fag blive registreret som dumpet.

Individuel kompetencevurdering

Det har siden 2008 været muligt at få foretaget en individuel kompetencevurdering/realkompetencevurdering af dine fagspecifikke kvalifikationer. Du skal henvende dig til VUC, hvor du kan få vurderet, om dine realkompetencer svarer til det krævede niveau i et givent fag.