Tidsfrister og datoer

Søger du optagelse på baggrund af en dansk adgangsgivende eksamen med studiestart i september gælder følgende ansøgningsfrister:

Kvote 2: 15. marts kl. 12
Kvote 1: 5. juli kl. 12

Genoptagelse, retningsskifte og studieskifte: 1. maj
Læs mere om reglerne for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte 

Ansøgere med udenlandske eksamener: 15. marts kl. 12.
Læs mere om udenlandske adgangsgivende eksamener

Hvis du søger om dispensation fra adgangskravene til DTU’s uddannelser, skal du også søge inden kvote 2-fristens udløb.

Bilag

Har du bilag til din kvote 2-ansøgning, skal du senest uploade dem på www.optagelse.dk den 1. april kl. 12.00. Din motiverede ansøgning er ikke et bilag, derfor skal du indsende den senest til ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00.

Har du bilag til din kvote 1-ansøgning, skal du senest uploade dem på www.optagelse.dk den 5. juli kl. 12.00.

Søger du om optagelse i ugen op til den 5. juli, og finder du ud af, at du mangler bilag, kan du til og med den 8. juli kl. 12 uploade dem til AnsøgerNet.

Har du oplyst, at du tager supplerende fag efter den 5. juli, skal du have bestået dine fag senest den 1. september. Dokumentationen skal uploades til AnsøgerNet. Husk, at du efter den 5. juli maks. må supplere to fag.

Har du søgt om optagelse med studiestart i september, kan du få svar på din ansøgning på DTU's AnsøgerNet den 26. juli.  

Tak ja eller nej til studieplads

Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på DTU, senest den 7. august ved midnat via "AnsøgerNet".

Ledige studiepladser efter 26. juli

Ønsker du at søge om optagelse på en af de uddannelsesretninger, som har ledige studiepladser, skal du udfylde DTU's eget ansøgningsskema, som er tilgængeligt via hjemmesiden efter den 26. juli.

Fordeling af ledige studiepladser til sommeroptag

Fordelingen af ledige studiepladser foregår som i det almindelige/ordinære optag. Det er en forudsætning, at du opfylder både de generelle og specifikke adgangskrav til uddannelsen. Hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser, vil pladserne blive fordelt efter kvotient/karaktergennemsnit. Det vil sige, at man starter med at optage den ansøger, som har den højeste kvotient/karaktergennemsnit, og fortsætter nedefter indtil der ikke er flere ledige studiepladser. Man kan kun blive tildelt én ledig studieplads, og man kan ikke ændre sine prioriteter efter ansøgningsfristen.

Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra EU/EØS, hvor din kvotient/dit karaktergennemsnit kan omregnes til dansk kvotient/karaktergennemsnit, har du stadig mulighed for at søge ledige pladser.

Hvis du har en adgangsgivende eksamen, der kun er adgangsgivende i kvote 2, er det ikke muligt at søge ledige pladser.


Sidste frist for at søge om optagelse på retninger med ledige studiepladser er den 8. august. Du vil modtage svar på din ansøgning den 15. august.

Få et hurtigt overblik over de vigtigste datoer i forbindelse med vinteroptagelsen 2018/2019
Få et hurtigt overblik over de vigtigste datoer i forbindelse med studiestarten februar 2019