Fordelingen af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2

Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet, har fastsat, hvordan fordelingen af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2 skal være for optaget i september på DTU’s bacheloruddannelser. Fordelingen af studiepladser er følgende:


Kvote 1: 90 % og kvote 2: 10 %

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi  

Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt Energidesign

Teknisk videnskab (civilingeniør) Design og Innovation

Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi

Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik og Nanoteknologi

Teknisk videnskab (civilingeniør) Geofysik og Rumteknologi

Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og Teknologi 

Teknisk videnskab (civilingeniør) Kunstig Intelligens og Data

Teknisk videnskab (civilingeniør) Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering

Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik og Teknologi

Teknisk videnskab (civilingeniør) Medicin og Teknologi

Teknisk videnskab (civilingeniør) Netværksteknologi og It

Teknisk videnskab (civilingeniør) Produktion og Konstruktion

Teknisk videnskab (civilingeniør) Softwareteknologi

Teknisk videnskab (civilingeniør) Strategisk Analyse og Systemdesign

Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk Biomedicin

Teknisk videnskab (civilingeniør) Vand, Bioressourcer og Miljømanagement


Kvote 1: 50 %, kvote 2: 40 % og kvote 3: 10 %

Teknisk videnskab (civilingeniør) Generel Engineering

Fordelingen sker i henhold til bacheloradgangsbekendtgørelsens § 13, stk. 2.


Kvote 1: 65 % og kvote 2: 35 %

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Arktisk Teknologi

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Byggeri og Infrastruktur  

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Bygningsdesign

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Eksport og Teknologi

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Elektrisk Energiteknologi

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Elektroteknologi

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Fødevaresikkerhed og -kvalitet

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed IT-elektronik

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed IT og Økonomi

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Kemi- og Bioteknik

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Kemiteknik og International Business

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Maskinteknik

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Mobilitet, Transport og Logistik

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Proces og Innovation

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Produktion

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Softwareteknologi

Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Sundhedsteknologi


Fordelingen sker i henhold til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 14, stk. 2.