Optagelse i kvote 2

Har du søgt om at blive optaget på DTU gennem kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1, hvis du har en gymnasial eksamen fra et EU-/EØS-land eller Grønland. I så fald er det kun nødvendigt med en ansøgning i kvote 2, hvis du ønsker at søge samme uddannelse i begge kvoter.

På Optagelse.dk er det ikke muligt at angive, om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2. Søger du om optagelse inden den 15. marts, men ønsker du at søge i kvote 1, kan du uploade et dokument, hvor du skriver, hvilke uddannelser du søger i kvote 1, og hvilke uddannelser du evt. søger i kvote 2.

Hvis du ønsker at søge om optagelse på bacheloruddannelsen i General Engineering, skal du være opmærksom på, at der gælder yderligere vurderingskriterier. Læs mere om vurderingskriterierne til General Engineering.

Motiveret ansøgning

Når du søger om at blive optaget på DTU gennem kvote 2, skal du vedlægge en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema. Det er vigtigt, at du uploader din motiverede ansøgning sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk. Søger du om optagelse gennem kvote 2 med studiestart i september, er ansøgningsfristen den 15. marts kl.12.00.

Du kan se den motiverede ansøgning som din personlige begrundelse for, hvorfor vi bør optage dig på DTU. Fordi den motiverede ansøgning netop er personlig, findes der ikke en facitliste for, hvad den skal indeholde. Vi lægger dog vægt på to overordnede forhold i den motiverede ansøgning:

 1. Hvorfor vælger du at søge ind på den pågældende uddannelse?
  Du skal fortælle om din motivation for at søge ind på uddannelsen, og du må gerne vise, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen handler om.
 2. Hvordan har du forbedret dine kvalifikationer, siden du tog din adgangsgivende eksamen?
  Overvej sammenhængen mellem dine kvalifikationer og dit uddannelsesønske. Du kan fortælle om, hvad du har gjort for at gøre dig selv mere kvalificeret til at begynde på den uddannelse, du gerne vil følge.

Den motiverede ansøgning skal ikke indeholde oplysninger om alt, hvad du har foretaget dig. Den skal kun indeholde oplysninger om de aktiviteter, som du mener er relevante for den uddannelse, du søger ind på. Af samme grund bør du målrette din ansøgning mod den uddannelse, du søger ind på. Den ansøgning, som er relevant for én uddannelse, er måske ikke relevant for en anden.

Som en retningslinje bør din motiverede ansøgning ikke fylde mere end 1-2 A4-sider.

Retningslinjer for optagelse gennem kvote 2

DTU prioriterer ansøgere i kvote 2 ud fra en helhedsvurdering af ansøgers motivation og studiepotentiale. Vurderingen sker alene ud fra de skriftlige ansøgninger. Husk, at du altid skal redegøre for de studierelevante emner, du har, de aktiviteter du har gennemført, og de erfaringer du har opnået.

Processen med at vurdere og prioritere ansøgere i kvote 2 kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse: Det handler for DTU om at vurdere, hvem af ansøgerne er bedst kvalificerede, mest studieegnede og har det største "ingeniørpotentiale".

I helhedsvurderingen af ansøgere ser vi på følgende faktorer:

 1. Motivation
  Vi lægger stor vægt på din motivation for at gennemføre uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger en gennemarbejdet motiveret ansøgning. I den motiverede ansøgning skal du fortælle, hvorfor du brænder for at blive optaget på netop den uddannelse, du søger ind på, hvilke særlige kvalifikationer du har, og hvad du gerne vil bruge uddannelsen til. Du skal desuden fortælle, hvordan dine erfaringer og kvalifikationer matcher den uddannelse, du søger om at blive optaget på.
 2. Karakterer og niveau i udvalgte fag
  Dine evner inden for matematik og naturvidenskab er essentielle, når du vil uddanne dig til ingeniør. Vi lægger derfor stor vægt på, hvordan du har klaret fagene matematik, fysik og kemi. Til uddannelser, hvor det er relevant, vil vi også vurdere dine evner inden for biologi, datalogi og samfundsfag.
 3. Erhvervserfaring
  Hvis du har haft studierelevant arbejde, som kan have bidraget positivt til at øge dine faglige eller personlige kvalifikationer, vil det indgå i vurderingen.
 4. Anden uddannelse
  Hvis du udover din adgangsgivende uddannelse har gennemført en fagligt relevant uddannelse eller dele af en fagligt relevant uddannelse, vil det indgå i vurderingen.
 5. Andre aktiviteter
  Hvis du har gennemført aktiviteter eller opnået erfaringer, som kan have en positiv indflydelse på din studieegnethed, skal du huske at gøre opmærksom på det i den motiverede ansøgning. Det kan f.eks. være højskoleophold med relevant fagligt indhold, frivilligt arbejde, borgerligt ombud eller anden tjeneste, udlandsophold eller sprogkundskaber. Hvis du er i gang med aktiviteter, som forbedrer dine kvalifikationer, kan disse aktiviteter godt blive regnet med i den samlede vurdering af dine kvalifikationer, selvom de ikke er afsluttet, når ansøgningsfristen for kvote 2 udløber. Du skal blot beskrive dine aktiviteter i din ansøgning og eftersende dokumentation for aktiviteterne, inden ansøgningsfristen for kvote 1 udløber.

Har du bilag til din kvote 2-ansøgning, skal vi senest have modtaget dem den 1. april kl. 12.00. Det gælder f.eks. dit CV og andre relevante bilag. Har du ikke afsluttet de aktiviteter, du gerne vil have regnet med i den samlede vurdering af kvalifikationer, inden den 1. april, kan du indsende bilag herfor til og med den 5. juli kl. 12. Du skal blot huske at nævne dem i dit CV.

Dokumentation og bilag til kvote 2

Når du søger optagelse i kvote 2, skal du uploade følgende dokumentation:
 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Protokoludskrift af foreløbige resultater (hvis du først bliver færdig med din adgangsgivende eksamen efter kvote 2 fristen)
 • Dokumentation for relevante aktiviteter, evt. uddannelser og/eller erhvervserfaring.
  (Erhvervserfaringer kan dokumenteres med ansættelseskontrakter og ikke lønsedler)

Bilag skal uploades på www.optagelse.dk.

Årets studenter

Årets studenter kan også godt søge optagelse i kvote 2, men på DTU er det kun relevant for de af årets studenter, som inden eller under deres adgangsgivende eksamen har opnået relevante arbejds-, fritids- eller uddannelseserfaringer af et væsentligt omfang.

Ansøgere med en moden alder, som har mangesidige relevante erfaringer, vil typisk blive prioriteret højere i kvote 2 end unge ansøgere, som primært har fulgt skolegang og derudover kun har nogle få, kortvarige relevante erfaringer.