Særligt for adgangskursister

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne er kun adgangsgivende i kvote 2 til både diplom- og civilingeniøruddannelserne på DTU. Dette gælder også, hvis du har taget dit adgangskursus et andet sted end på DTU Adgangskursus.

Ansøgningsfristen

Når man søger på baggrund af et adgangskursus, kan man kun blive vurderet i kvote 2. Ansøgningsfristen er derfor d. 15. marts kl. 12 til sommeroptaget og d. 15. oktober kl. 12 til vinteroptaget.

Til sommeroptaget søger man igennem www.optagelse.dk, til vinteroptagelsen skal man søge på DTU’s eget ansøgningsskema, som hvert år blive lagt ud på vores hjemmeside d. 1. oktober.

Ansøgning om optagelse på en diplomingeniøruddannelse

Når man søger om optagelse på en diplomingeniøruddannelse på baggrund af et adgangskursus, bliver man vurderet i en speciel kvote 2 gruppe. I denne gruppe er man kun i konkurrence med andre adgangskursister. 25% af alle pladserne på diplomingeniøruddannelserne er forbeholdt adgangskursister. Du skal medsende en motiveret ansøgning samt anden relevant kvote 2 dokumentation. Du kan finde yderligere information om ansøgning om optagelse igennem kvote 2 her.

Ansøgning om optagelse på en civilingeniøruddannelse

Når man søger om optagelse på en civilingeniøruddannelse på baggrund af et adgangskursus, bliver man vurderet i den ordinære kvote 2 gruppe. Kun 10% af studiepladserne på civilingeniøruddannelserne findes i denne kvote. Man er derfor i skarp konkurrence med alle andre kvote 2 ansøgere om de få studiepladser, herunder også ansøgere der søger om optagelse på et andet grundlag end et adgangskursus. Du kan finde yderligere information om ansøgning om optagelse igennem kvote 2 her.

Re-eksamen og sygeeksamen ved sommeroptagelsen

Dit adgangskursus skal være afsluttet senest d. 5. juli, for at du kan komme i betragtning til en studieplads i sommeroptaget.

 

Hvis du skal til re-eksamen, betyder det derfor, at du bliver nødt til at lukke dit bevis inden denne dato, og herefter supplere i det fag du mangler (hvis det er et af de specifikke adgangskrav) i løbet af sommeren.

 

Ansøgere der skal til sygeeksamen, vil i modsætning til re-eksamen, komme i betragtning selvom deres bevis ikke er lukket d. 5. juli. Hvis vi kan tilbyde dig en optagelse, vil den være betinget af, at du opfylder adgangsbetingelserne ved bestået eksamen, og at eksamen er taget og bestået før 1. september. 

 

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne der afsluttes i januar samt re-og sygeeksamen ved vinteroptagelsen

Ansøgere der søger om optagelse på baggrund af et adgangskursus til ingeniøruddannelserne der først afslutter den fulde pakke i januar måned, kan også godt søge om optagelse til vinteroptaget.

Du skal i din ansøgning gøre opmærksom på, hvornår og hvor du afslutter din eksamen. Hvis vi kan tilbyde dig en optagelse, vil den være betinget af, at du opfylder adgangsbetingelserne ved bestået eksamen.

 

Adgangskursister der afslutter den fulde pakke i januar, og som skal til re- eller sygeeksamen vil også bliver vurderet til optag til vinteroptagelsen. Et eventuelt tilbud om optagelse vil være betinget af at alle adgangsbetingelser er opfyldt efter endt eksamen. Dette gælder dog kun såfremt re- og sygeeksamen aflægges inden 1.  februar.

 

FAQ

  1. Er jeg garanteret en plads på en af DTUs uddannelser, hvis jeg tager DTU’s adgangskursus
    Du er ikke garanteret en plads på DTU på en bestemt retning som adgangskursist. På lige fod med alle andre ansøgere skal du derfor altid søge om optagelse på så mange retninger, du kunne være interesseret i at læse, som muligt. Det øger dine chancer for optag. Som du kan læse ovenfor, er der større chance for at blive optaget på en diplomingeniøruddannelse som adgangskursist, fordi man der kun er i konkurrence med andre adgangskursister, og fordi der er flere studiepladser i denne gruppe. DTU sikre, at der er samlet set er flere studiepladser i denne gruppe, end der er ansøgere fra adgangskursus.
  2. Jeg tager det fulde adgangskursus, og har derefter suppleret med et fag på et højre niveau. Kan jeg godt blive optaget på lige fod med andre adgangskursister?
    Ja, det kan du godt. Du skal på din ansøgning gøre os opmærksom på, hvilket fag og niveau du supplere i, samt hvorvidt du supplere før eller efter d. 5. juli. Hvis du først supplerer efter d. 5. juli, og vi kan tilbyde dig optag, vil det være en betinget optagelse. Du skal senest d. 1. september indsende bevis for bestået supplering.
  3. Jeg har taget adgangskursus, er det rigtigt at jeg ikke får ganget min kvotient med 1,08 (hurtig-starts-bonus) selv om jeg søger ind på DTU inden for to år efter min adga ngskursuseksamen?
    Ja, det er korrekt. Dette skyldes, at et adgangskursus ikke sidestilles med de gymnasiale uddannelser, der er adgangsgivende i kvote 1, og det er kun til disse at hurtigstartbonussen tildeles.