Adgangskrav til kandidatuddannelsen på DTU

Adgangskravene til kandidatretningerne er beskrevet på fanebladene for de enkelte uddannelser.

For at blive optaget på en kandidatuddannelse på DTU skal man være enten:

  • bachelor i teknisk videnskab eller
  • diplomingeniør eller
  • bachelor i naturvidenskab.

Fra september 2017 må den adgangsgivende eksamen ikke være mere end 10 år gammel. 

Hvis du er bachelor i teknisk videnskab
Ansøgere fra DTU er sikret optagelse på den eller de kandidatretninger, deres bacheloruddannelse giver adgang til, forudsat at du søger om optagelse inden for de tidsfrister, der gælder ved den førstkommende studiestart efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse på DTU. 

I afsnittet "Hvad kan jeg blive" under beskrivelsen af de enkelte bacheloruddannelser på DTU er der en oversigt over, hvilke kandidatretninger en given bacheloruddannelse fra DTU giver ret til optag på.

Det er muligt at søge optagelse på andre kandidatretninger end den, der ligger i naturlig forlængelse af din bacheloruddannelse, hvis de faglige forudsætninger for den pågældende retning er opfyldt. De faglige forudsætninger er nærmere beskrevet under de enkelte kandidatretninger.

Ansøgere fra andre uddannelsessteder end DTU har også mulighed for at blive optaget. Retningslinjer og eventuelle eksempler fremgår af studieordningerne for hver kandidatretning under faglige forudsætninger.

Hvis du er diplomingeniør
Diplomingeniører har mulighed for at blive optaget på den eller de kandidatretninger, der ligger i umiddelbar forlængelse af diplomingeniøruddannelsen forudsat, at ansøger opfylder de nødvendige faglige forudsætninger for optagelse på den pågældende kandidatuddannelse. På en del kandidatuddannelser er det et krav, at ansøger har gennemført et antal kurser fra en liste af kurser, der fremgår af studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse.

studieordningen for de enkelte kandidatuddannelser er det beskrevet, hvilke diplomingeniøruddannelser fra DTU, der giver adgang til optag på kandidatuddannelsen, og hvilke forudsætninger, de skal opfylde.

Diplomingeniører skal dokumentere, at de har bestået engelsk på b-niveau for at blive optaget på en kandidatuddannelse.  

Hvis du er bachelor i naturvidenskab
Bachelorer i naturvidenskab har mulighed for at blive optaget på en række af DTU's kandidatuddannelser. Det fremgår af kandidatretningernes studieordninger, hvilke bachelorer der har adgang, og hvilke betingelser der gør sig gældende.

Betinget optagelse med henblik på supplerende uddannelsesaktivitet
Har du en relevant teknisk videnskabelig bacheloruddannelse, naturvidenskabelig bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse men opfylder du ikke alle de faglige forudsætninger for optagelse på den ønskede kandidatuddannelse, har du mulighed for at søge betinget optagelse. 

De manglende faglige forudsætninger kan bestå af en liste af kurser op til 30 ECTS point og skal bestås inden studiestart på den kandidatuddannelse, som du søger ind på. Det er et krav, at du har søgt om optagelse og er blevet betinget optaget, såfremt du består et eller flere kurser. Du har herefter et år til at bestå disse kurser, dvs. søger du optagelse pr. september 2017, vil din betingede optagelse gælde frem til september 2018.

Supplerende uddannelsesaktivitet i forbindelse med betinget optagelse på en kandidatuddannelse ligger uden for kandidatuddannelsen, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling, jf. priser for tompladsordningen. Består du ikke kurserne inden for de angivne frister, bortfalder den betingede optagelse.