Bæredygtigt Engeridesign

Bæredygtigt Energidesign

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser: 30

 

Sådan søger du