Bæredygtigt Engeridesign

Bæredygtigt Energidesign

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Kemi C og Geovidenskab A
Dansk A 
Engelsk B

Studiepladser: 30

 

Sådan søger du