Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering

Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering

Niveaukrav

Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B

Studiepladser: 30

Adgangskvotienter

Sådan søger du