Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering

Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B


Studiepladser: 30
Adgangskvotienter

Sådan søger du