Studerende i Auditorie

Sådan underviser vi

Alt efter hvilken uddannelsesretning du vælger på DTU vil du møde forskellige undervisningsformer.

Forskellige undervisningsformer

På bachelor- og kandidatuddannelsen er der, udover almindelig holdundervisning, også undervisning i form af forelæsninger. Særligt på bacheloruddannelsen kan der være flere hundrede studerende tilstede i auditorierne ad gangen.

Forelæsningerne suppleres med såkaldte grupperegninger, hvor de studerende i mindre grupper løser opgaver støttet af en hjælpelærer - ofte en ældre studerende. Du kommer også til at skulle lave mange projekter i løbet af din studietid.

Skema med tid til helhed og fordybelse

Dit ugeskema består af halvdagsmoduler. Det betyder, at du vil få færre og større kurser, end du f.eks. havde på din ungdomsuddannelse. Det første halvdagsmodul løber typisk fra kl. 8-12. Det andet typisk fra kl. 13-17. Det betyder ikke, at du skal have undervisning hver dag fra kl. 8-17. Du vil typisk skulle følge mellem 5 og 7 moduler pr. semester.

Hjemmearbejde og forberedelsestid

Din "undervisningsuge" vil være på 25-30 timer plus hjemmearbejde. Forberedelsestiden ligger på 15-20 timer om ugen. Det betyder, at du i alt kommer til at bruge omkring 45 timer på studiet om ugen. 

Det er op til underviserne selv at tilrettelægge de enkelte moduler, så modulerne er aldrig helt ens. Nogle af tankerne bag denne skemastruktur er, at du skal have mere tid til projektarbejde og fordybelse, og at der skal være mere helhed i undervisningen.

Nederst på siden kan du se et eksempel på, hvordan et typisk ugeskema på 1. semester ser ud på bacheloruddannelsen i Geofysik og Rumteknologi.

Øvelser i laboratorier og værksteder

Udover undervisningen i holdlokalet eller til forelæsningen vil du også møde undervisning i mange af DTU's værksteder og laboratorier. Her vil du prøve teorien af i praksis.

Undervisningsåret

Undervisningsåret i Lyngby er inddelt i seks dele:

  • To 13-ugers perioder, der henholdsvis begynder omkring 1. september og 1. februar. Her kan du tage kurser med teoriundervisning, projektarbejde og øvelser (laboratorieøvelser eller regneøvelser). Efter 13-ugers undervisningen er der eventuelt en undervisningsfri periode efterfulgt af en eksamensperiode på ca. 2 uger.

  • Fire 3-ugers perioder i januar, juni, juli og august, hvor man normalt arbejder fuld tid med ét emne i en sammenhængende periode. Det gælder aktiviteter som laboratorieøvelser, projektarbejde og kurser, hvor en ret kort teorigennemgang efterfølges af en case, nogle praktiske øvelser eller lignende. 

Se en oversigt over undervisningsåret på DTU 

Undervisning på engelsk

Da der er mange internationale studerende på DTU, bliver en del kurser udbudt på engelsk. I starten af uddannelsen vil det meste af undervisningen dog foregå på dansk. Kandidatuddannelserne undervises på engelsk. Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen foregår på dansk. Dog udbydes mange af de valgfrie kurser på engelsk.

Eksempel på ugeskema for 1.semester

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8-12
8-12


8-12
01005
Matematik 1 og temaøvelser
8-12


8-12
10033
Mekanik og fysisk modellering
8-12
01005
Matematik 1 og temaøvelser
12-13
12-13
Pause
12-13
Pause
12-13
Pause
12-13
Pause
12-13
Pause
13-17
13-17
10033
Mekanik og fysisk modellering
13-17
01005
Matematik 1 og temaøvelser
13-17


13-17
30100
Ingeniørarbejde: Geofysik og rumteknologi
13-17