Vand, Bioressourcer og Miljømanagement

Vand, bioressourcer og miljømanagement

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser: 60

Adgangskvotienter

Sådan søger du