Studerende i Auditorie

Sådan underviser vi

Alt efter hvilken uddannelsesretning du vælger på DTU vil du møde forskellige undervisningsformer.

Forskellige undervisningsformer

På diplomingeniøruddannelsen er der udover undervisning i form af forelæsninger meget holdundervisning - primært i forbindelse med grupperegning og laboratoriearbejde. Man bliver inddelt på hold med 30-40 studerende. På DTU er måden, hvorpå du bliver undervist, afhængig af, om du læser til diplomingeniør eller civilingeniør.

Valgfriheden af dine kurser vokser, jo længere du kommer på studiet. Som diplomingeniørstuderende kan du også vælge at tage kurser på civilingeniøruddannelsen. Diplomingeniøruddannelsen afsluttes med et diplomingeniørprojekt. Undervejs i uddannelsen, typisk på 5. semester, skal alle studerende ud i et halvt års praktik på en virksomhed.

På bachelor- og kandidatuddannelsen er der, udover almindelig holdundervisning, også undervisning i form af forelæsninger, hvor der på bacheloruddannelsen specielt kan være flere hundrede studerende tilstede i auditorierne ad gangen. 

Forelæsningerne suppleres med såkaldte grupperegninger, hvor de studerende i mindre grupper løser opgaver støttet af en hjælpelærer - ofte en ældre studerende. Der er også mange projekter i løbet af studietiden.

Skema med tid til helhed og fordybelse

Dit ugeskema består af halvdagsmoduler. Det betyder, at du vil få færre og større kurser, end du f.eks. havde på din ungdomsuddannelse. Det første halvdagsmodul løber typisk fra kl. 8-12. Det andet typisk fra kl. 13-17. Det betyder ikke, at du skal have undervisning hver dag fra kl. 8-17. Du vil typisk skulle følge mellem 5 og 7 moduler pr. semester.

Hjemmearbejde og forberedelsestid

Din "undervisningsuge" de vil være på 25-30 timer plus hjemmearbejde. Forberedelsestiden ligger på 15-20 timer om ugen. Det betyder, at du i alt kommer til at bruge omkring 45 timer på studiet om ugen.

Det er desuden op til underviserne selv at tilrettelægge de enkelte moduler, så modulerne er aldrig helt ens. Nogle af tankerne bag denne skemastruktur er, at du skal have mere tid til projektarbejde og fordybelse, og at der skal være mere helhed i undervisningen.

Nederst på siden kan du se et eksempel på, hvordan en typisk uge på 1. semester ser ud på diplomingeniøruddannelsen i IT-elektronik.

Øvelser i laboratorier og værksteder

Udover undervisningen i holdlokalet eller til forelæsningen vil du også møde undervisning i mange af DTU's værksteder og laboratorier. Her vil du prøve teorien af i praksis.

Undervisningsåret

Undervisningsåret i Lyngby er inddelt i seks dele:

  • To 13-ugers perioder, der henholdsvis begynder omkring 1. september og 1. februar. Her kan du tage kurser med teoriundervisning, projektarbejde og øvelser (laboratorieøvelser eller regneøvelser). Efter 13-ugers undervisningen er der eventuelt en undervisningsfri periode efterfulgt af en eksamensperiode på ca. 2 uger.

  • Fire 3-ugers perioder i januar, juni, juli og august, hvor man normalt arbejder fuld tid med ét emne i en sammenhængende periode. Det gælder aktiviteter som laboratorieøvelser, projektarbejde og kurser, hvor en ret kort teorigennemgang efterfølges af en case, nogle praktiske øvelser eller lignende. 

Se en oversigt over undervisningsåret på DTU 

Undervisning på engelsk

Da der er mange internationale studerende på DTU, bliver en del kurser udbudt på engelsk. I starten af uddannelsen vil det meste af undervisningen dog foregå på dansk. Kandidatuddannelserne undervises på engelsk. Den største del af undervisningen på diplomingeniøruddannelsen foregår på dansk. Dog udbydes mange af de valgfrie kurser på engelsk. 

Eksempel på ugeskema for 1.semester

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8-12
8-12
62507
Hardware-nær programmering
DTU Ballerup
8-12
01901
Basis matematik
DTU Ballerup
8-12
62505
Introduktion til indlejrede systemer
DTU Ballerup
8-12


8-12
62506
Digital eletronik
DTU Ballerup
12-13
12-13
Pause
12-13
Pause
12-13
Pause
12-13
Pause
12-13
Pause
13-17
13-17


13-17


13-17


13-17
62507
Hardware-nær programmering
13-17