DTU Efteruddannelse

DTU’s forskellige efteruddannelsestilbud sikrer at universitetets viden om innovation og teknologiudvikling bliver brugt aktivt for den enkelte og i samfundet generelt. Læs mere.


Læs mere om kurser i Big Data
Big data

Fødevaresikkerhed

Projektledelse

Bæredygtig energi