FAQ

Hvad betyder ECTS-point?

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning ved et uddannelsesforløb. 60 ECTS-point svarer til ét års fuldtidsstudium. ECTS-point svarer til en forberedelsestid mellem 25-30 timer om ugen. ECTS- point kan meritoverføres både nationalt og internationalt. En diplomuddannelse er som regel på 60 ECTS-point, men læses på deltid typisk over to år.

Bliver en studentereksamen eller anden uddannelse for gammel?

Mange tror fejlagtigt, at deres studentereksamen bliver for gammel til at søge ind på universitetet med. Men det gør den ikke. Søger du ind på bachelor- eller tilvalgsfag under åben uddannelse, er det din studentereksamen, som du optages på baggrund af. Her skal du opfylde de samme niveaukrav som de dagstuderende.

Er det gratis at tage efteruddannelse?

Det koster at videreuddanne dig - i modsætning til at læse på de ordinære studier. Betalingen dækker undervisning og evt. eksamen. Udover det yder staten et taksametertilskud, som afhænger af den uddannelse du læser. For at universitetet kan få hentet dit taksametertilskud hjem, og dermed få dækket udgifter til undervisningen, er det vigtigt, at du overholder betalingsfristen.

Kan jeg få SU til efteruddannelse?

SU er forbeholdt de ordinære uddannelser. Du kan derfor heller ikke få støtte til transportudgifter i forbindelse med studier på deltid. SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) er måske en mulighed, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk. SVU kan kun gives til uddannelse på fuldtid, og da næsten alle vore uddannelser er tilrettelagt på deltid, begrænser det mulighederne noget.

Kan jeg søge økonomisk støtte til efteruddannelse?

Din arbejdsgiver er et oplagt sted at prøve først. Der findes en del forskellige fonde, som du kan søge. Er du ufaglært eller faglært er det fra efteråret 2018 muligt at søge om støtte fra VEU omstillingsfonden.