DTU Efteruddannelse - det bli'r til mere

I en verden med øget konkurrence om de gode jobs er din vilje til at efteruddanne dig en vigtig faktor for din videre karriere. DTU’s forskellige efteruddannelsestilbud sikrer at universitetets viden om innovation og teknologiudvikling bliver brugt aktivt for den enkelte og i samfundet generelt. 

Bli' til mere

DTU giver dig mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer, mens du samtidig er aktiv på arbejdsmarkedet. Typisk vil dine egne relevante erhvervserfaringer blive integreret i uddannelsesforløbet. Vælger du en efteruddannelse på DTU, sætter du din erfaring i spil med den nyeste forskningsbaserede viden, som du kan bruge aktivt i din egen faglige sammenhæng. Du får ny viden, som styrker dine kompetencer og giver dig indsigten til at booste din karriereudvikling.

 

Vælg selv

På DTU har du bl.a. mulighed for at tage en diplomuddannelse eller en deltidsmasteruddannelse. Alle deltidsuddannelserne er kompetencegivende og statsligt akkrediterede uddannelser.

 

Find din efteruddannelse

Her har du en oversigt over vores tilbud:

 

Diplomuddannelser
Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser på bachelorniveau målrettet voksne. Uddannelsen kan enten tages på fuld tid, eller på deltid, så du kan arbejde samtidig.

 

Masteruddannelser
Masteruddannelserne er kompetencegivende uddannelser på kandidatniveau og er kendetegnet ved, at de kobler teori og praksis. Uddannelserne er tilrettelagt, så du kan deltage sideløbende med dit erhvervsarbejde.

 

Tompladsordningen
På tompladsordningen kan du følge undervisningen sammen med studerende på DTU i dagtimerne. Du kan frit vælge alle vores kurser i kursuskataloget. Der findes kurser, som strækker sig over 13 uger med undervisning 1-2 gange om ugen eller korte mere kompakte forløb, med undervisning 5 dage om ugen i 3 uger.

 

Kurser
DTU udbyder også korte, erhvervsrettede kursusforløb. Du kan enten vælge kurser fra kursuskataloget, eller få tilrettelagt et forløb, der passer til netop din virksomhed.

 

 

 

 

Kontakt DTU Efteruddannelse

Telefon 4525 4525

Mail efteruddannelse@dtu.dk