Sådan læses kursusbeskrivelsen

Hver kursusbeskrivelse er opstillet efter den samme skabelon. Her er nogle af underpunkterne forklaret.

Sprog

Er sproget angivet til "dansk", foregår undervisningen på dansk. Er det angivet til "engelsk", kan undervisningen følges af engelsksprogede studerende enten ved at undervisningen foregår på engelsk, eller ved at der er et særligt forløb for udenlandske studerende. 

Point

Kursets studenterbelastning opgøres i ECTS-point (europæisk standard), hvor 60 point svarer til et årsværk

Type
  • "Basiskurser" er instituttets grundudbud af kurser, der som hovedregel eksisterer i mindst tre år.
  • "Initiativkurser": Denne type kurser kan oprettes og nedlægges med kort varsel. Kurserne kan for eksempel være studiekredse, der afspejler instituttets forskningsaktiviteter, eller kurserne kan være udtryk for de studerendes ønsker.
Pointspærring

Kurser med et stort indholdsmæssigt sammenfald med nævnte kursus, og som derfor ikke er pointgivende sammen med kurset.

Obligatoriske forudsætninger
Et kursus anført under "obligatoriske" forudsætninger skal af sikkerhedsmæssige hensyn være gennemført, før du kan melde dig til kurset. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder forudsætningerne for at kunne følge et kursus, er du velkommen til at kontakte kursets kontaktperson.

Faglige forudsætninger
Kurser anført under "faglige forudsætninger" er den faglige ballast, der ligger til grund for at kunne tilmelde sig det pågældende kursus. Er du i tvivl om dine faglige forudsætninger er tilstrækkelige til at følge kurset, er du velkommen til at kontakte kursets kontaktperson.

Ønskelige forudsætninger
Disse kurser vil det være hensigtsmæssigt at tage enten før eller samtidigt med kurset. Ved oplistning af kurser betyder skråstreg (/) eller (dvs. blot et af kurserne). Punktum (.) betyder og (dvs. begge/alle kurserne).

Vejledende semester
Det anbefalede tidspunkt i studiet at gennemføre kurset. Dette kan give en fornemmelse af, på hvilket niveau kurset er.

Antal studerende
Maximalt antal deltagere på kurset på grund af begrænset mængde apparatur eller lignende. Gæstestuderende kan kun få plads på kurser med deltagerbegrænsning, hvis der er ledige pladser.

Skemaplacering
Undervisningens placering. Modulskemaet er bygget op således:

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8-12 1A 3A 5A 2B 4B
12-13 Pause Pause Pause Pause Pause
13-17 2A 4A 5B 1B 3B
18-21


Modulskemaet er det samme for både efterår og forår.
E betegner efterår og F betegner forår.

Hvis der i kursusbeskrivelsen står F3 under skemaplacering, betyder det, at kurset udbydes om foråret i skemagruppe 3 (både 3A og 3B), dvs. tirsdag 8-12 og fredag 13-17. E3 betyder tilsvarende, at kurset udbydes om efteråret i både 3A og 3B.

Hvis skemaplaceringen fx er F3A betyder det, at kurset udbydes om foråret i skemagruppe 3A, dvs. tirsdag 8-12. E5B betyder tilsvarende, at kurset udbydes om efteråret i skemagruppe 5B.

Januar er 3-ugers kursus i januar og juni er 3-ugers kursus i juni.

Eksamensplacering
Angiver hvilken eksamensdato i henholdsvis efterårssemestret og forårssemestret, der er tilknyttet kurset. En lang række kurser evalueres med rapporter uden egentlig eksamen.

Evalueringform
Kursets bedømmelsesgrundlag. Det fremgår her, om der er skriftlig eller mundtlig eksamen eller rapportaflevering.

Bemærkninger
Øvrige forhold af relevans.

Kursusmål
En kort beskrivelse af, hvad den studerende forventes at have lært efter gennemførelsen af kurset.

Kursusindhold
Resumé af kursets læseplan.

Kontaktperson
Den underviser, der kan give yderligere informationer om kurset.