Studieafgift - ikke danske statsborgere

Hvis du ikke er dansk statsborger, og hvis du samtidig kommer fra et ikke-EU/ikke-EØS land, skal du som hovedregel betale studieafgift for de kurser, du ønsker at følge. Studieafgiften bliver opkrævet kursus for kursus, og den er på kr. 950,- pr. ECTS point.

I DTU's kursusbase kan du finde en beskrivelse af de forskellige kurser, DTU udbyder, ligesom du kan se, hvor mange ECTS point kurserne er på.

Du skal sørge for at insende en kopi af din opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger, og hvis du samtidig kommer fra et ikke-EU/ikke-EØS land.

Undtagelse fra reglen om studieafgift

Nedenstående ikke-EU borgere/ikke-EØS borgere bliver ikke afkrævet studieafgift for de kurser, de tager ved DTU:

  • Studerende, som er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem et dansk universitet og et eller flere universiteter i udlandet
  • Studerende med tidsubegrænset eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
  • Studerende, som har fået tildelt en statsfinansieret friplads med stipendium efter § 19 stk. 6 i lov om universiteter
  • Studerende, som har dobbelt statsborgerskab i både et EU-land/EØS-land og et ikke-EU land/ikke-EØS land 

Oversigt over EU-lande/EØS-lande

Du kan finde en oversigt over EU-lande/EØS-lande her.