Tilmeldingsfrister

Efterårssemesteret 2018

13-ugers periode 08.07.2018 – 05.08.2018

3-ugers perioden

15.11.2018 – 01.12.2018

 

Forårssemesteret 2019

13-ugers periode 14.12.2018 – 12.01.2019

3-ugers perioden juni

01.05.2019 – 15.05.2019

3-ugers perioden juli 01.05.2019 – 15.05.2019

3-ugers perioden august

01.05.2019 – 15.05.2019

   

Deltagelse i kurser med deltagerbegrænsning

Nogle af kurserne ved DTU har deltagerbegrænsning. Hvis antallet af studerende, som tilmelder sig disse kurser, overskrider antallet af studerende, som kan være på kurset, vil det blive afgjort ved lodtrækning, hvem der får lov at deltage i kurset. Du kan læse mere om reglerne for deltagelse i kurser med deltagerbegrænsning i Regelsamlingen afsnit 2.3