EuroTech

EuroTech universiteterne har udviklet en række særlige kandidatuddannelsesforløb kaldet 1:1, hvor du på kandidatuddannelsen tilbringer et år på DTU og et år på udveksling.

De særlige kandidatuddannelsesforløb udvikles mellem to eller flere universiteter i alliancen og gælder kun for nogle specifikke studieretninger. DTU deltager  i følgende fælles kandidatuddannelser:

I samarbejde med Technishe Universität München i Tyskland (TUM):

I samarbejde med Ecole Polytechnique Federale de Lausanne i Schweiz (EPFL):

Uddannelserne er tilrettelagt med opnåelse af særlige faglige kompetencer for øje og henvender sig til udvalgte velkvalificerede studerende.

Studieforløb
Hvert program består af et særligt tilrettelagt forløb på 4 semestre, og du skal lave en studieplan i samarbejde med din studieleder og den ansvarlige underviser på samarbejdsuniversitetet.

Speciale med 2 vejledere
Specialet har et omfang på 30 ECTS, og du får en vejleder fra både DTU og fra samarbejdsuniversitetet. Den mundtlige fremlæggelse finder sted på det universitet, hvor specialet er udført og overværes af begge vejledere og ekstern censor.

Diplom fra DTU og partneruniversitetet
1:1 programmet er et ”single degree programme”, hvor du som studerende opnår diplom fra den institution, hvor du er indskrevet som kandidatstuderende. Opholdet på den anden institution meritoverføres til dit eksamensbevis på DTU. Diplomet suppleres med partneruniversitetets logo på forsiden og en angivelse af, at der er tale om en 1:1-uddannelse.

Adgangskriterier
Du skal have en bacheloruddannelse med resultater over middel og inden for et fagområde, som har relevans for det 1:1 program, du søger ind på.

Kontaktperson
Du kan få mere information hos studielederen for de kandidatuddannelser, som 1:1-uddannelserne er en del af.

Om EuroTech alliancen
EuroTech har som formål at samarbejde om at udvikle teknologiske løsninger til store samfundsmæssige udfordringer. Dette opnås ved at styrke samarbejdet om forskning, innovation og uddannelse inden for fagområder, hvor partnerne i fællesskab står særligt stærkt.

Alliancen har ambition om at indtage en synlig rolle som talerør for stærke tekniske universiteter i Europa. Budskabet er de tekniske videnskabers vigtighed for udvikling, bæredygtighed og vækst. Eurotech Universities har til dette formål etableret et fælles kontor i Bruxelles.

Om EuroTech

Kontakt

Lyngby Campus 
International Vejledning 
Bygning 101A, Stuen 
Anker Engelunds Vej 1 
2800 Kgs. Lyngby 

Tlf. 45 25 10 23 
Mail: international@adm.dtu.dk 

Åben for personlig henvendelse: 
Mandag – fredag fra 10-14. 

Ballerup Campus 
StudieCentret, lokale D. 2.33 
Lautrupvang 15 
2750 Ballerup 

Mail: studyabroadballerup@dtu.dk

Træffetid: Torsdag fra 9-15