SDC

Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) er et fælles forsknings- og uddannelsesprojekt mellem otte danske universiteter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS) samt Chinese Academy of Sciences (CAS).

DTU deltager i følgende kandidatprogrammer under SDC:

Stærk profil
Et studie i Kina giver en unik profil i de studerendes fremtidige karriere. Studiet giver mulighed for at danne sociale og professionelle netværk i Kina, samt for at udvide den studerendes kulturelle horisont gennem indsigt i kinesisk kultur og skikke.

Dobbelt diplom
Efter gennemførelses af et SDC kandidat uddannelsesforløb, opnås en dobbelt kandidatgrad med et diplom fra det ansvarlige danske universitet samt fra University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS).

2 årigt kandidatforløb
Kandidatprogrammerne på SDC er af 2 års varighed. Hele kandidaten læses dermed i Beijing, Kina.

Hvert program tilbyder desuden muligheder for at lave projektarbejde i samarbejde med en virksomhed i løbet af kandidatforløbet. 

Særlige muligheder for studerende ved SDC
  • SDC arbejder tæt sammen med virksomheder og organisationer i Kina. Dette giver dig mulighed for at deltage i praktikophold og projektarbejde hos en virksomhed og opnå relevant arbejdserfaring.
  • Der tilbydes Kineske sprogkurser til alle SDC studerende
  • Du bliver del af et internationalt studiemiljø 

Ansøgning og adgangskrav
Læs mere om adgangskrav og ansøgningsprocedure under hvert enkelt program.

Kontakt

Lyngby Campus
International Vejledning
Bygning 101A, Stuen
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby 

Tlf. 45 25 10 23
Mail: international@adm.dtu.dk 

Åben for personlig henvendelse:
Mandag – fredag fra 10-14. 

Ballerup Campus 
StudieCentret, lokale D. 2.33
Lautrupvang 15
2750 Ballerup 

Mail: studyabroadballerup@dtu.dk

Træffetid: Torsdag fra 9-15