Om kandidatuddannelsen

DTU tilbyder dig en spændende og teknologisk innovativ kandidatuddannelse med fokus på de kompetencer, du får brug for i din fremtidige karriere. Undervisningen foregår på engelsk på kandidatuddannelserne.

Kandidatuddannelsens grundstruktur

Kandidatuddannelsen er sammensat af fire grundlæggende fagblokke.

  • Generelle retningskompetencer
  • Teknologisk specialicering
  • Kandidatspecialet
  • Valgfrie kurser

Flagmodel kandidat

Kandidatuddannelsen på DTU = 120 point med 30 point fra hver fagblok

Kandidatuddannelsen er 2-årig, består af 120 ECTS-point, og tager fat, hvor bacheloruddannelsen slap. På kandidatstudiet opnår du en dybere viden om dit fagområde.

Du lærer om teamwork og samarbejde, så du bliver forberedt til den arbejdsform, du møder i dit kommende arbejdsliv.

Antallet af point i en enkelt blok kan variere alt efter omfanget af dit kandidatspeciale og antallet af valgfrie kurser.

Generelle retningskompetencer

De generelle retningskompetencer sikrer, at du får forståelse for kerneelementerne i dit fagområde. Du lærer også noget om økonomi, teamwork, innovation, entreprenørskab, ledelse og organisation – alt sammen relateret til det konkrete faglige eller tværfaglige indhold i din uddannelse.

Teknologisk specialisering

Den teknologiske specialisering sikrer, at du får den nyeste teknologiske viden inden for dit fagområde.

Valgfrie kurser

Du kan bruge de valgfrie kurser til at opnå yderligere spidskompetence inden for dit fagområde og til at supplere din uddannelse med videregående grundvidenskabelige fag eller med relevante fag fra andre retninger.

Kandidatspecialet

Kandidatspecialet er uddannelsens afsluttende projekt. Her får du lejlighed til at arbejde selvstændigt med et emne, som du selv har valgt, og som indeholder elementer af den nyeste forskning på området.

På DTU udbyder vi 28 kandidatuddannelser, som hver har anbefalede studieforløb (studielinjer) eller fokusområder.

Optagelse, adgangskrav og ansøgningsfrist

Du skal søge om optagelse direkte på den kandidatretning, du ønsker at læse på.

Ansøgningsfrist er 1. marts eller 15. oktober med studiestart i september eller februar. Ansøgninger modtages også senere end disse datoer, men så kan DTU ikke garantere, at du bliver optaget på den søgte kandidatretning.

For at søge ind skal du have en bachelorgrad i teknisk videnskab fra DTU eller tilsvarende fra et andet universitet.

Du kan også søge ind på en del af kandidatretningerne, hvis du har en diplomingeniøruddannelse eller en bachelorgrad i naturvidenskab – dog kan der være særlige adgangskrav.

Læs mere om de faglige forudsætninger og adgangskrav

Kombiner arbejde og studier

DTU tilbyder erhvervskandidatuddannelser, hvor det er muligt at kombinere et studierelevant job med en deltids-kandidatuddannelse over fire år.

Læs mere om erhvervskandidatuddannelsen

Elite på DTU

På DTU har vi etableret Honours Programmes på alle vores kandidatretninger. Det er eliteuddannelser, hvor de studerende bliver tilbudt særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honors Programmes på DTU