Biologi

Foredrag
Gensplejsning i naturen
Hvorfor og hvordan krummer rummet?
Liv i Universet
Mikro- og nanostrukturerede lysledere
Skimmelsvampes naturstofkemi
Uddannelserne ved DTU
Øvelser
Blåmuslingens forunderlige verden
Den molekylære mikrobiologi og dens redskaber
Enzymkinetik og Michealis-Menten modellen
Eutrofiering og iltsvind
Immunologisk Bioinformatik
Miljømuslinger og eutrofiering
Muslinger som vandrensere
Planktonalgesamfundet
Test dit eget DNA
Østers - ven eller fjende?

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere