Blåmuslingens forunderlige verden

Eleverne skal foretage en undersøgelse af blåmuslingens ydre og indre opbygning og koble observationerne til muslingens funktion i økosystemet. Introduktion til blåmuslinger og deres funktion i økosystemet efterfulgt af en kort introduktion til dagens øvelse inkl. risiko og faremomenter ved øvelsen. Øvelsen gennemføres og herefter fælles opsamling, hvor der perspektiveres til miljømuslinger og konsummuslinger.

Praktiske oplysninger

Hvor:

Øvelsen foregår i Nykøbing Mors og koster penge. Kontakt os på 96 69 02 83 for prisoverslag, da denne varierer alt efter klassestørrelse.

Forudsætninger:

Klasser med biologi på C- og B-niveau, men kan også benyttes i NV-forløb. For klasser med biologi på A-niveau kan øvelsen indgå i samspil med andre øvelser fx en filtrationsøvelse eller bioenergitik i muslinger.

Antal deltagere:

10 - 30

Udbydes i perioden:

1/1 - 31/12

Tidsforbrug:

ca. 2 timer

Materialer:

Relevant materiale vil blive udleveret på dagen.

Tilbydes følgende dage:

Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

Bestillingsansvarlig:

Lene Friis Møller
E-mail: lfmo@aqua.dtu.dk
Institut: Institut for Akvatiske Ressourcer

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere