Planktonalgesamfundet

Undersøge hvordan artssammensætningen af planktonalgesamfundet ser ud i Limfjorden en given dag samt generel teori om dynamikken i planktonsamfundet i løbet af året. Kort introduktion til algevariationen igennem året, og de forskellige algearter samt mikroskoper og udstyr. Eleverne indsamler planktonprøver fra havnen med både vandhenter og planktonnet. Eleverne kigger efterfølgende på prøverne i mikroskopet og forsøger at identificerer de forskellige arter. Opsamling på forløbet, hvor de forskellige udvalgte arters tilpasninger gennemgås. Desuden vil der også være en diskussion/perspektivering af algeopblomstringer, giftige alger, skaldyrsforgiftning mm.

Praktiske oplysninger

Hvor:

Øvelsen foregår i Nykøbing Mors og koster penge. Kontakt os på 96 69 02 83 for prisoverslag, da denne varierer alt efter aktivitetens omfang og klassestørrelse.

Forudsætninger:

Gymnasieklasser med biologi på B- eller A-niveau med kendskab til fotosyntese, respiration samt næringsstoffernes betydning for planktonalgernes vækst. Derudover forventes det, at eleverne har en almen forståelse af et akvatisk økosystems opbyggelse og dets vigtigste funktioner.

Antal deltagere:

10 - 30

Udbydes i perioden:

1/4 - 30/10

Tidsforbrug:

2-4 timer

Materialer:

Relevant materiale udleveres på dagen.

Tilbydes følgende dage:

Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

Bestillingsansvarlig:

Lene Friis Møller
E-mail: lfmo@aqua.dtu.dk
Institut: Institut for Akvatiske Ressourcer

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere