Eutrofiering og iltsvind

Hvad er specielt for Limfjorden som økosystem og hvordan kan det være, at forholdene varierer i forskellige dele af fjorden? Eleverne foretager en økosystemundersøgelse, hvor der anvendes videnskabeligt udstyr. Kort gennemgang af prøvetagningsudstyr efterfulgt af økosystemundersøgelse på fjorden (hvis der er flere end 12 deltagere, deles gruppen og der vil sideløbende være et oplæg om fjorden som økosystem). Forløbet afsluttes med fortolkning af indsamlet data samt tid til at gennemgå arbejdsarket/rapport. Hvis der er mindre end 12 deltager, afsluttes dagen med et oplæg om fjorden som økosystem.

Praktiske oplysninger

Hvor:

Øvelsen foregår i Nykøbing Mors og koster penge. Kontakt os på 96 69 02 83 for prisoverslag, da denne varierer alt efter aktivitetens omfang og klassestørrelse.

Forudsætninger:

Gymnasieklasser med biologi B- eller A-niveau, der har kendskab til begreber som økosystem, nærringsalte, eutrofiering, planteplankton, fotosyntese, respiration, springlag, nedbrydning af organisk stof og iltsvind.

Antal deltagere:

10 - 36

Udbydes i perioden:

1/5 - 30/9

Tidsforbrug:

4-6 timer

Materialer:

Relevant materiale vil blive udleveret på dagen. Medbringe varmt tøj, regntøj og støvler, da det er koldt og vådt på vandet samt mad og drikke.

Tilbydes følgende dage:

Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

Bestillingsansvarlig:

Lene Friis Møller
E-mail: lfmo@aqua.dtu.dk
Institut: Institut for Akvatiske Ressourcer

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere