Skimmelsvampes naturstofkemi

Skimmelsvamp: Vi kender alle skimmelsvampe, der vokser på fødevarer og i bygninger. Men andre skimmelsvampe bruges målrettet i bioteknologien. Foredraget handler om de naturstoffer, som skimmelsvampene producerer: aromastoffer, farvestoffer, toksiner og antibiotika. Eleverne vil blive klogere på, hvor skimmelsvampene findes, og hvad deres naturstoffer kan bruges til. Endvidere vil de blive introduceret til, hvordan vi på DTU identificerer skimmelsvampe v.j.a. kemiske "fingeraftryk". Her benytter vi os af tyndlagskromatografi, højtryks væskekromatografi og gaskromatografi koblet til UV-detektion eller massespektrometri.

Praktiske oplysninger

Udbydes i perioden:

3/9 - 7/12

Tidsforbrug:

Ca. 45 minutter.

Tilbydes følgende dage:

Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

DTU-lærer:

Thomas Ostenfeld Larsen
E-mail: tol@bio.dtu.dk
Institut: Institut for Bioteknologi og Biomedicin
Telefon: 45252632

Bestillingsansvarlig:

Marie Højmark Fischer
E-mail: mahfi@dtu.dk
Institut: Institut for Bioteknologi og Biomedicin
Telefon: 45254933

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere